REVO-80
www.revo-80.nl revo-80@telfort.nl secretariaat 06 24 25 52 81
About

Over de vereniging

Revo-80 is op 5 juni 1980 opgericht. De “recreantensportvereniging "Revo-80”

zoals de vereniging officieel heet, stelt zich ten doel het bevorderen van

recreatief volleybal.

De vereniging telt zo'n 30 leden en bestaat uit dames en heren.

Iedere donderdagavond vanaf 21:00 uur tot 22:30 uur kan er naar hartelust

worden gespeeld in de Ridderhal en hiervoor zijn 2 velden beschikbaar.

Aan sportkleding worden geen speciale eisen gesteld. Voorkomen dient te

worden dat het schoeisel de vloer in de sporthal kan beschadigen.

Leden dienen in het najaar de contributie vooruit te voldoen. Thans is de

contributie

€ 130,- voor een heel jaar. Voor dit bedrag kan er 40 keer per jaar gespeeld

worden van september t/m juni. Het bedrag wordt hoofdzakelijk gebruikt

voor zaalhuur, het aanschaffen van materiaal en een collectief afgesloten

ongevallenverzekering.

Volleyballen bij Revo-80 is plezier en zeker geen verplichting. Indien u niet

kunt of gewoon geen zin heeft om te volleyballen, hoeft u zich niet af te

melden.

REVO-80

Over de vereniging

Revo-80 is op 5 juni 1980 opgericht. De

“recreantensportvereniging "Revo-80” zoals de

vereniging officieel heet, stelt zich ten doel het

bevorderen van recreatief volleybal.

De vereniging telt zo'n 30 leden en bestaat uit dames

en heren.

Iedere donderdagavond vanaf 21:00 uur tot 22:30 uur

kan er naar hartelust worden gespeeld in de Ridderhal

en hiervoor zijn 2 velden beschikbaar.

Aan sportkleding worden geen speciale eisen gesteld.

Voorkomen dient te worden dat het schoeisel de vloer

in de sporthal kan beschadigen.

Leden dienen in het najaar de contributie vooruit te

voldoen. Thans is de contributie

€ 130,- voor een heel jaar. Voor dit bedrag kan er 40

keer per jaar gespeeld worden van september t/m juni.

Het bedrag wordt hoofdzakelijk gebruikt voor zaalhuur,

het aanschaffen van materiaal en een collectief

afgesloten ongevallenverzekering.

Volleyballen bij Revo-80 is plezier en zeker geen

verplichting. Indien u niet kunt of gewoon geen zin

heeft om te volleyballen, hoeft u zich niet af te melden.

www.revo-80.nl revo-80@telfort.nl secretariaat 06 24 25 52 81
About